We kijken uit naar je komst op 10 september

Dank voor jouw aankoop van een ticket voor de  reünie.
Als het goed is heb je nu je ticket in je mailbox en kan je hem uitprinten of op je telefoon opslaan. Als je niets in je mailbox vinden kan kijk dan in je spam box.

Vanaf de officiële oprichting van de Oud–Leerlingen Vereniging is de organisatie van reünies en lustrumfeesten, naast het organiseren van andere activiteiten, zoals terugkomende ZOOM sessies, onze eerste prioriteit geweest.
Door de toenemende kosten hebben we helaas niet de financiële middelen om de continuïteit van de oud-leerlingen vereniging te waarborgen.
Zonder jullie, uiteraard vrijwillige, bijdragen wordt het heel moeilijk om onze  activiteiten voort te zetten.  Natuurlijk kijken we al vooruit naar het het 100-jarig bestaan van Maimonides en daar willen we een groots feest maken, daarom willen we je vragen ons financieel te steunen.

We zijn blij met kleine en grote giften! 

Onze Bankrekening NL 43 RABO 0317 2960 78
t.n.v. Oud leerlingen vereniging Maimories
o.v.v. Gift
Voor vragen:  lustrum@maimories.nl

Tot 10 september, we verheugen ons erop.